Sociální šetření a jeho vliv na adaptaci klienta v zařízení poskytující sociální služby – 9.10.2018

Akreditace: MPSV 2015/0974-SP/VP
Cílová skupina: sociální pracovníci a vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: úterý 9.10.2018
Lektor: Mgr. Jana Tichá
Anotace: Obsahem první části kurzu je seznámení s prováděním sociálního šetření pro následné plánování klientovy služby, popsání jeho průběhu, výstupů a možných metod práce. Poukázáno bude rovněž na etické problémy a nejčastější rizika spojená se sociálním šetřením. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s úlohu sociální šetření při sestavení adaptačního plánu po nástupu do zařízení. Druhá část kurzu je zaměřena na samotný proces adaptace klienta v zařízení poskytující sociální služby.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.