Specifika práce se zadluženým klientem v sociálních službách – 20.4.2017

Akreditace: MPSV 2013/0478-PC/SP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 20.4.2017
Lektor: Dr. Roman Binder
Anotace: Obsahem kurzu je získání základního přehledu o možnostech řešení situace zadlužených klientů sociálních služeb a porozumění jednotlivým etapám dluhové situace. Účastník kurzu se orientuje v příslušné legislativě zaměřující se na dluhovou problematiku, umí zmapovat aktuální finanční situaci jednotlivce či rodiny, získal dovednosti pro úpravu rodinného rozpočtu a je schopen poskytnout poradenství při přípravě podkladů pro insolvenční řízení.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.