Trénování mozku a paměti pro zlepšení kognitivních funkcí – 7.6.2023

Akreditace: A2020/0850-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: středa 7. 6. 2023
Lektor: Mgr. Marie Říhová
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení účastníků s problémem úbytku kognitivních schopností nejen ve stáří, ale i u osob se zdravotním postižením či po operaci mozku. V teoretické části kurzu budou představeny možnosti terapeutického působení a techniky trénování paměti udržující tyto schopnosti stále aktivní. Praktická část kurzu bude zaměřena na procvičování kognitivních schopností, seznámení s potřebnými znalostmi a dovednostmi pro praktické vedení hodin trénování paměti a dalších aktivit pro rozvoj kognitivních funkcí.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Kurz již proběhl.