Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví – 20.5.2021

Akreditace: A2020/0358-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 20. 5. 2021
Lektor: Mgr. Zuzana Machová
Anotace: Kurz je určený pro veřejné opatrovníky, sociální pracovníky obcí, vedoucí pracovníky obcí, kteří vedou sociální pracovníky nebo veřejné opatrovníky – pro zaměstnance, kteří přímo vykonávají opatrovnictví, setkávají se s ním v rámci mezioborové spolupráce, case management případu, apod. Zároveň je určený sociálním pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají mezi klienty osoby omezené na svéprávnosti, a musejí v rámci profese spolupracovat s opatrovníkem.
Předmětem kurzu bude teorie a diskuse na témata, jaké jsou kompetence a povinnosti veřejného opatrovníka. Účastník najde odpovědi na otázky, jaká je hranice mezi výkonem funkce veřejného opatrovnictví a sociální prací. Účastník kurzu se dozví, jak má pracovat s rozsudkem soudu, s opatrovanou osobou a jejím sociálním okolím. Kurz přináší také informace ke spolupráci se sociálními pracovníky obce nebo sociálními pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, dalších navazujících služeb v terénu.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Kurz byl zrušen.