Úvod do problematiky závislostí u uživatelů sociálních služeb – 20.9.2019

Akreditace: A2018/0716-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pátek 20.9.2019
Lektor: Bc. Eva Mifková
Anotace: Kurz je zaměřen na získání znalostí z problematiky užívání návykových látek u klientů sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že téma alkoholu a drog je společensky velmi aktuální, nevyhýbá se ani klientům sociálních služeb. Poskytovatelé se tak s touto problematikou často setkávají při poskytování sociálních služeb klientům a nevědí si rady, jak vzniklé situace řešit. Účastník vzdělávacího kurzu získá teoretické znalosti vztahující se k užívání návykových látek, projevům intoxikace a projevům závislosti. Zároveň získá znalosti o základech komunikace s osobou pod vlivem návykových látek.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.