Vybrané supervizní metody pro pracovníky sociálních služeb – 20.9.-21.9.2016

Akreditace: MPSV 2014/1229-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 hodin
Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 20.9.-21.9.2016
Lektor: Bc. Eva Mifková
Anotace: Kurz je zaměřen na získání přehledu o základních supervizních přístupech vhodných pro pracovníky sociálních služeb. Účastník kurzu se naučí definovat svoji supervizní zakázku, vyjasní si očekávání od supervize a její využití v sociálních službách. V praktické části kurzu získá zkušenost se supervizní prací formou Bálintovské skupiny, s metodou hraní rolí a akvária.

Poznámka: kurz je realizován Agenturou STARS s.r.o.

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • skupinová práce – řešení modelových případů
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.