Využití muzikoterapie při aktivizaci klientů sociálních služeb 9.12.2016

Akreditace: MPSV 2013/0597-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 9.12.2016
Lektor: Mgr. Jana Fikarová
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s interdisciplinárním vědním oborem muzikoterapie a získání základních vědomostí z oblasti diagnostiky v rámci muzikoterapeutických technik využitelných u klientů sociálních služeb. Absolventi kurzu získají praktické dovednosti pro realizaci muzikoterapeutických aktivit v rámci aktivizačních činností pro klienty sociálních služeb.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.