Využití prvků muzikoterapie při aktivizaci klientů sociálních služeb – 8.10.2021

Akreditace: A2020/0129-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pátek 8. 10. 2021
Lektor: Mgr. Jana Fikarová
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na aktivizační techniky, které jsou vhodné pro klienty sociálních služeb. V rámci kurzu je důraz kladen především na uvědomění si možností využívání prvků muzikoterapie v rámci aktivizačních a relaxačních aktivit v sociální praxi. Účastníci se seznámí se širokou škálou muzikoterapeutických technik, s využitím hudebních nástrojů a získají praktické dovednosti pro využití zvuku, hudby a pohybu při práci s klienty.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Přihlášení do kurzu: