Základy poskytování první pomoci – 16.11.2023

Akreditace: A2023/0181-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče, vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 16. 11. 2023
Lektor: Mgr. Marek Tuček
Anotace: Vzdělávací program Základy poskytování první pomoci se zaměřuje na základy poskytování první předlékařské pomoci a to tak, aby pracovníci byli schopni adekvátně reagovat v případě nejběžnějších zdravotních obtíží u svých klientů.  V rámci kurzu je kladen důraz na praktický nácvik poskytování první pomoci. Mimo základů první pomoci, která je obecná a vychází z Evropské směrnice pro poskytování první pomoci, lektor seznamuje účastníky s některými riziky úrazů u klientů sociálních služeb s ohledem na cílovou skupinu, jako jsou senioři nebo klienti s duševním onemocněním. Zároveň je seznamuje s možnostmi prevence těchto úrazů.  I u základů poskytování první pomoci lektor v rámci kurzu akcentuje různost klientely v sociálních službách a řeší s účastníky případy z jejich praxe.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Kurz byl vzhledem k malému počtu zájemců ZRUŠEN.