Základy týmové spolupráce v organizaci poskytující sociální služby 21.6.2016

Akreditace: MPSV 2014/1301-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: 21.6.2016
Lektor: Mgr. Monika Kopecká
Anotace:
Kurz je zaměřen na seznámení s principy týmové spolupráce a uvědomění si významu dobře fungujícího týmu pro kvalitu poskytovaných sociálních služeb. V praktické části si účastníci vyzkouší techniky zaměřené na rozvoj a budování týmu, zážitkovou formou se obeznámí s nejčastějšími obtížemi a překážkami týmové spolupráce a naučí se hledat možnosti jejich odstranění  nebo alespoň zmírnění.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

 

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.