Zdravé sebepojetí jako podmínka profesního růstu 12.4.2018

Akreditace: MPSV 2016/0037-PC/SP/VP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání:  čtvrtek 12.4.2018 (přesun z pův. 8.2.2018)
Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová
Anotace: Kurz je zaměřen na problematiku sebepojetí a jeho možného promítání do vztahu pracovník – klient. Seznamuje účastníky s teoretickými základy osobnostního růstu, sebepojetí a příčinami slabého sebepojetí. Účastníci si prostřednictvím konkrétních metod osvojí dovednosti, které by měly přispět k zvyšování jejich profesních kompetencí a zkvalitnění přístupu ke klientům sociálních služeb.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • závěrečný test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Přihlášení do kurzu:

Nebyla nalezena žádná pole.