Paliativní přístup v pobytových sociálních službách pro seniory

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0902-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti péče o seniory na konci jejich života v podmínkách pobytových sociálních služeb, zejména domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Účastníci získají informace o tom, jaké možnosti paliativní přístup v pobytových sociálních službách nabízí, a jak se oni sami mohou do tohoto procesu zapojit.