Proaktivní zvládání stresu u pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0625-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Vzdělávací kurz je zaměřen na sebepoznání v oblasti osobních stresových reakcí a na ideální rozložení našeho času.
Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z problematiky stresu. Dostanou možnost uvědomit si, jak vnímáme stres, co nám stres způsobuje a zda umíme stres zvládat. Důraz bude kladen na specifické situace, které mohou stres způsobovat. Seznámí se s významem relaxace u pomáhajících profesí. Procvičí si základní relaxační techniky a dozví se jak pracovat s časem.