Rizikové situace v péči o seniory v pobytové sociální službě

Akreditace MPSV: A2019/0681-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin

Kurz je zaměřen na seznámení se s vybranými aspekty stáří a stárnutí, poskytnutí náhledu na onemocnění demence a vymezení rizikových situací, se kterými je možné se setkat při práci se seniory a seniory s demencí v pobytové sociální službě. Účastníci se seznámí s rizikovými situacemi (pády, útěky, agrese, sexuální, apod.), s jejich možnými příčinami a důsledky v kontextu sociálně péče. Dále se seznámí s rolemi jednotlivých členů týmu, kteří se podílejí na posuzování rizik klientů pobytové služby. Součástí kurzu je též sdílení konkrétních zkušeností.