Role pracovníka jako nástroj pomoci

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0631-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Kurz Role pracovníka jako nástroj pomoci je zaměřen na identifikaci různých rolí člověka v životě i v práci, na možnosti jednotlivých rolí v práci s klientem, na uvědomění si, v jaké roli aktuálně vystupujeme a je – li pro danou situaci vhodná či nikoli. Dále se kurz zaměřuje na vztahy s klienty, na udržení osobních i profesních hranic a na práci s hranicemi. V neposlední řadě se zamýšlí nad motivací pracovníka a nad možnostmi jejího posilování a udržení.