Sexualita osob s mentálním postižením

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0630-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí a praktických dovedností z oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Účastníci kurzu se seznámí se sexuální výchovou osob s mentálním postižením a získají základní dovednosti pro řešení problémů v oblasti sexuality u klientů sociálních služeb. Dále se také naučí chránit práva klientů, předcházet porušování práv v souvislosti se sexuálním vyjádřením klienta a osvojí si vhodné postoje k sexualitě osob s mentálním postižením. V neposlední řadě se seznámí s materiály vhodnými pro práci s lidmi s mentálním postižením.