Stimulace a podpora osob k samostatnosti pohybu a sebeobsluze – 23.5.2022

Akreditace MPSV: A2021/0378-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: pondělí 23. 5. 2022
Lektor: Mgr. Marika Hrůšová
Anotace: Vzdělávací kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a schopností pracovníků v přímé péči pro podporu klientů k samostatnosti pohybu a sebeobslužných činností. Samotný nácvik vede k prevenci pádů, zvýšení bezpečnosti a udržení či zvyšování samostatnosti klienta, zlepšování koordinace pohybů, postřehu a k rozvíjení interpersonálních vztahů. Jednotlivé postupy lze provádět individuálně i skupinově v rámci aktivizace klientů. Využití těchto znalostí a jejich provádění v praxi zvyšuje kvalitu života klientů. Pro zvýšení podpory pohybu a sebeobsluhy se účastník naučí používat různé kompenzační postupy a pomůcky.
Účastník se dále seznámí s možnostmi, jak podporovat klienta v pohybu, předcházení rizika pádů, jak využít zachovalé schopnosti pro zvýšení sebeobsluhy, a tak udržet či zvyšovat samostatnost klienta. V kurzu budou probrány specifika cílových skupin, se kterými účastníci kurzu pracují. Součástí kurzu jsou praktické nácviky a ukázky.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Omlouváme se, kurz byl z důvodu malého počtu zájemců ZRUŠEN.