Úvod do krizové intervence

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0633-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Krize je bez ohledu na to, co bychom si přáli, běžnou součástí života. S některými krizemi se vyrovnáme sami, některé krize jsou natolik závažné, že při jejich zvládnutí potřebujeme pomoc někoho dalšího. Prvním krokem pro to, abychom mohli být našim klientům v krizi oporou a průvodcem, je pochopení toho, co krize je, jak vzniká, jak probíhá a co je potřeba k jejímu úspěšnému zvládnutí. Dále potřebujeme vědět, jak na krizi reagovat, jaké jsou možnosti navázání kontaktu s klientem v krizi a možnosti jeho provázení. Na tyto základní vědomosti a dovednosti je kurz Úvod do krizové intervence zaměřen.