Úvod do problematiky práce s konfliktním klientem

Akreditace MPSV: A2018/0608-SP/PC
Cílová skupina: sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Kurz se zaměřuje na příčiny vzniku konfliktních situací v práci s uživateli sociálních služeb a na jejich prevenci a řešení. Účastník kurzu získá náhled na základní příčiny vzniku nespokojenosti klienta, na možnosti předcházení vzniku konfliktu i na možnosti jeho řešení. Dále získá informace o některých typech klientů, se kterými se může při své praxi setkat, např. o klientech s psychotickou poruchou nebo demencí.