Úvod do psychopatologie a komunikace s osobami s duševní poruchou – 5.5.2022

Akreditace: A2021/0653-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 5.5.2022
Lektor: PhDr. Alena Dědečková
Anotace: Vzdělávací seminář je zaměřen na seznámení se základními druhy duševních poruch a nemocí, které se týkají dospělého i dětského věku. Konkrétně s jejich příčinami, specifiky, možnostmi terapie a léčby v rámci sociálních a zdravotních služeb. Tyto základní znalosti povedou ke zlepšení komunikace s osobami s psychopatologickou diagnózou a možnostmi pomoci. Účastník kurzu si dále osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům. Součástí kurzu budou praktické příklady a kazuistiky z praxe.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Omlouváme se. Vzhledem k velkému počtu odhlášených osob byl kurz ZRUŠEN.