Úvod do psychopatologie a komunikace s osobami s duševní poruchou

Akreditace MPSV: A2021/0653-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 hodin

Vzdělávací seminář je zaměřen na seznámení se základními druhy duševních poruch a nemocí, které se týkají dospělého i dětského věku. Konkrétně s jejich příčinami, specifiky, možnostmi terapie a léčby v rámci sociálních a zdravotních služeb. Tyto základní znalosti povedou ke zlepšení komunikace s osobami s psychopatologickou diagnózou a možnostmi pomoci. Účastník kurzu si dále osvojí dovednosti v oblasti řešení krizových situací klientů s duševní poruchou a naučí se pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům. Součástí kurzu budou praktické příklady a kazuistiky z praxe.