Úvod do zásad správné výživy u klientů sociálních služeb – 26.5.2022

Akreditace MPSV: A2021/0374-SP/PC/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin (8.30 – 15.00)
Účastnický poplatek: 1050,- Kč včetně DPH
Místo konání: Hradec Králové
Termín konání: čtvrtek 26. 5. 2022
Lektor: Mgr. Radka Drobná
Anotace: Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří chtějí získat základní znalosti o životosprávě tak, aby byli schopni pomáhat ve zkvalitnění stravovacích návyků svým klientům. V teoretické části kurzu se účastníci seznámí s významem jednotlivých živin zastoupených v potravinách, s energetickou potřebou jedince, analýzou složení těla. Získají potřebné informace o výběru běžných potravin, naučí se číst údaje na etiketě a porovnávat je s jiným výrobkem pro ekonomický nákup. V praktické části si účastníci vyzkouší poskládat běžný jídelníček tak, aby obsahoval základní živiny. Dále se naučí zhodnotit dosavadní stravovací režim klienta tak, aby byly schopni, popřípadě dosavadní režim upravit a upevnit tím zdraví, popřípadě redukovat hmotnost klienta.
Výživová doporučení slouží k prevenci civilizačních chorob a zmírnění následků případných nemocí souvisejících s výživou. Nenahrazují péči a doporučení lékaře a zdravotního personálu.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu:
  • uhrazená platba za kurz
  • test
  • aktivní plnění úkolů v průběhu výuky
  • 100% účast na výuce

Pozn.: Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. V případě zájmu prosím vyplňte níže uvedenou předběžnou přihlášku.

Omlouváme se, kurz byl z důvodu malého počtu zájemců ZRUŠEN.