Veřejná správa

Pro oblast veřejné správy nabízíme realizaci vzdělávacích kurzů v těchto oblastech:

Vzdělávací kurzy podporující rozvoj měkkých dovedností

 • Komunikace se zaměřením na rozvoj asertivního jednání
 • Komunikace s klientem s problémovým chováním, řešení konfliktních situací
 • Týmová komunikace
 • Mediace (řešení sporů)
 • Zvládání psychické zátěže a stresu, psychohygiena
 • Rozvoj prezentačních dovedností

 

Vzdělávací kurzy pro pracovníky sociálních odborů obcí a krajů, úřadů práce (akreditace MPSV)

 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností
 • Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem
 • Jak se doptat, co klient skutečně potřebuje
 • „Konfliktní situace – klient je naštvaný a co já s tím?“
 • Využití mediace při poskytování sociálních služeb
 • Rodina jako brzda a zdroj při práci s klientem v sociálních službách
 • Psychohygiena a relaxační techniky
 • Psychiatrické minimum
 • Základní sociální poradenství
 • Pracovní právo v sociálních službách
 • Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního sociálního poradenství