Využití muzikoterapie v rámci aktivizace klientů sociálních služeb

Akreditace: MPSV 2014/0154-PC/SP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 40 hodin

 

Kurz je zaměřen na seznámení s interdisciplinárním vědním oborem muzikoterapie, získání základních vědomostí z muzikoterapeutických metod, forem a technik a zejména rozvoj dovedností k využívání muzikoterapeutických technik v rámci aktivizačních činností s klienty sociálních služeb.