Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0624-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení se základy arteterapie a artefiletiky. Jejich základními technikami a možnostmi využití při práci s různými cílovými skupinami klientů v sociálních službách. Dále se seznámí s možnostmi využívat tyto techniky ve své vlastní praxi, jako metodu seberelaxace, duševní hygieny a prevence syndromu vyhoření. Součástí kurzu bude praktický nácvik jednoduchých arteterapeutických a artefiletických technik, výtvarný talent není podmínkou.