Využití muzikoterapie při aktivizaci klientů sociálních služeb

Akreditace: 2013/0597-PC/SP/PP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je zaměřen na seznámení s interdisciplinárním vědním oborem muzikoterapie a získání základních vědomostí z oblasti diagnostiky v rámci muzikoterapeutických technik využitelných u klientů sociálních služeb. Absolventi kurzu získají praktické dovednosti pro realizaci muzikoterapeutických aktivit v rámci aktivizačních činností pro klienty sociálních služeb.