Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností

Akreditace MPSV: MPSV A2023/0627-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách
sociální pracovníci
fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči
vedoucí pracovníky
Délka kurzu: 8 hodin
Forma: prezenční nebo online

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvíjení dovedností v oblasti mezilidské komunikace (interpersonální a skupinová komunikace) s důrazem na zdravou komunikaci s klientem.
Účastníci se na kurzu seznámí se specifiky vedení rozhovoru a vhodnými technikami komunikace. V praktické části půjde o osvojení si dovedností pro vedení „zdravé“ komunikace s klientem.