Z důvodu malého zájmu o kurzy Zdravé sebepojetí jako podmínka profesního růstu, Řeč těla napoví více než deset slov a Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním došlo k jejich vyřazení z podzimní nabídky. Znovu je však naleznete v nabídce pro příští …

Zrušení kurzů Přečtěte si »