Úvod do ochrany práv uživatelů sociálních služeb

Akreditace: A2020/0848-SP/PC/PP/VP
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci přímé péče, vedoucí pracovníci
Délka kurzu: 8 hodin

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb zůstává živým a často skloňovaným tématem, a to ve všech typech sociálních služeb. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se základními teoretickými východisky ochrany práv. Účastníci se seznámí se základními teoretickými pojmy ochrany práv, normami upravujícími tuto oblast a naučí se identifikovat situace a kontexty, ve kterých by ve službách mohlo k porušování práv uživatelů docházet.