Rozvíjení klíčových kompetencí pracovníků sociálních služeb

Akreditace: A2018/0519-SP/PC
Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

Celý kurz bude koncipován jako zážitkový workshop na téma klíčových kompetencí. Osvojování klíčových kompetencí je samozřejmě proces dlouhodobý a složitý, proto v rámci workshopu půjde především o rozvoj již získaných kompetencí a hledání nových řešení, které posílí osobnostní rozvoj absolventa. Nová efektivní řešení budou zaměřena především na možnost jejich využití ve prospěch klienta a týmové spolupráce. V rámci kurzu budou postupně probírány různé klíčové kompetence s cílem uvědomění si, jak konkrétní kompetenci jednotliví účastníci kurzu využívají, kde jsou jejich rezervy a jaké jsou možnosti nových řešení.

 

Rychlý kontakt

Petra Fišerová
mob.: 731 556 986
e-mail: petra.fiserova@vzdelavani.net

Kvalifikační kurz 2019

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách startuje již 3.10.2019, přihlaste se také.
  • PŘIHLÁŠKA ZDE